Artikels

De Microsoft Security Score

Veiligheid is de verantwoordelijkheid van iedereen. Het is geen eenzijdig concept waar slechts enkele partijen bij betrokken zijn. Vanuit deze motivatie, biedt Microsoft voor al zijn klanten op Office 365 een inzichtelijke tool aan. Deze tool analyseert namelijk de beveiliging van jouw Office 365 organisatie, gebaseerd op jouw dagelijkse activiteiten en beveiligingsinstellingen. Na deze analyse krijg je een veiligheidsscore toegewezen die de Microsoft Secure Score genoemd wordt.

Hoe werkt het?

Secure Score onderzoekt eerst welke Office 365 diensten jij gebruikt zoals OneDrive, SharePoint en Exchange, en kijkt dan naar je Office instellingen en activiteiten om deze vervolgens te vergelijken met een baseline, vastgelegd door Microsoft. Tot slot krijg je een score die nagaat hoe conform je bent met de beste beveiligingspraktijken.Hoe zal het jou helpen?

Het gebruik van Secure Score helpt de veiligheid van jouw organisatie te verhogen door je onder andere aan te moedigen de ingebouwde beveiligingsfuncties in Office 365 te gebruiken. Op dezelfde pagina krijg je namelijk te zien welke acties er genomen moeten worden om de score te verhogen en hoeveel je score ermee zal stijgen. Deze acties staan opgelijst in de queue.Daarnaast zie je ook welke risico’s je loopt als organisatie indien je de acties niet zou uitvoeren. Bovendien heb je vaak deze beveiligingsfuncties zelfs al aangekocht maar ben je er niet van op de hoogte. Het gebruik van deze tool en zijn functies zal je helpen om de juiste stappen te ondernemen om zo jouw organisatie te beschermen tegen mogelijke bedreigingen.

Help! Mijn score ligt wel (erg) laag!

Geen zorgen. Het is niet ongebruikelijk dat je verrast bent door het resultaat. Uit een evaluatie blijkt dat de gemiddelde organisatie slechts een score van 31 op 344 behaalt, terwijl dit gemiddelde in het verleden zelfs nog lager lag. Toen werd de gemiddelde Microsoft Secure Score op 13 afgerond. Als organisatie dien je weliswaar rekening te houden met het feit dat een perfecte score in de praktijk niet haalbaar is. Als werkgever en werknemer dien je namelijk goed te balanceren tussen veilig werken en comfortabel werken. Afhankelijk van je organisatie ligt de nadruk soms meer op het een, soms op het ander. We raden je echter wel aan indien je score zéér laag ligt, alsnog actie te ondernemen in lijn met jouw bedrijfsprioriteiten.

Wil jij jouw Microsoft Secure Score testen? Dat kan via deze link. Hiervoor dien je wel een Office 365 admin te zijn.

Meer over veiligheid

Is jouw organisatie al veilig aan het ondernemen?

Bescherm je mensen, je applicaties en gegevens. Naast een goede beveiliging wil je als organisatie ook een moderne en toekomstbestendige werkomgeving. Synergics biedt de juiste oplossingen jouw organisatie te beschermen.

Met Synergics naar
de Cloud … and beyond!

De digitale revolutie dwingt jouw organisatie sneller, slimmer en toegankelijker te zijn. De nieuwste technologieën zijn het nieuwe normaal, maar welke brengt je nu echt verder? Wij geloven in de Cloud!