Privacy Policy

Privacyvoorwaarden GDPR/ AVG: update 24-05-2018:

Synergics heeft recent zijn privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU of General Data Protection Regulation (GDPR).

Als Synergics zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Synergics NV (BE0879683397)
Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek
info@synergics.be

Waarom Synergics gegevens nodig heeft

Uw persoonsgegevens en andere informatie en bestanden (oa. foto's) worden door Synergics verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • telefonisch contact met u op te kunnen nemen;
  • schriftelijk (per e-mail en/of per post) te communiceren;
  • nieuwsbrieven, tevredenheidsenquêtes en opvolgingsdocumenten te kunnen versturen

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Delen met anderen

Synergics verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die u aan ons geeft, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, kunnen gedeeld worden met derde partijen. Zo maken wij, afhankelijk van de overeenkomst, gebruik van een derde partij voor: online betalingen (EU), het verzorgen van de server omgeving (EU), domeinnamen & SSL certificaten (EU), het verzorgen van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen (oa. Office365, Mailchimp,… GDPR Compliant, buiten EU).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Synergics (en eventuele dochterwebsites) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Synergics gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en kunnen gedeeld worden met directe onderaannemers van Synergics en worden niet aan anderen verstrekt.

Google Analytics

Synergics (en eventuele dochterwebsites) maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Synergics bij Google zoekresultaatpagina's zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten ( = buiten de EU). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Let op, deze gegevens kunnen regelmatig wijzigen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Synergics te kunnen verstrekken.

Meer info op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

HubSpot

Wij gebruiken HubSpot cookies om uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer a.u.b. de HubSpot cookie policy.

_HSTC
HUBSPOTUTK
 _HSSRC
_HSSC
HBLID
 _LEADINMIGRATED
_LEADINUTK  

Cookies

De website van Synergics maakt gebruik van (noodzakelijke) cookies. (Noodzakelijke) cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone of tablet) of in de sessie van uw browser staat. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. Met behulp van cookies wordt uw online ervaring verbeterd (bv. eenvoudiger inloggen). Cookies zijn ongevaarlijk en brengen geen virussen over. Een cookie is uniek en wordt gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Ook deze gegevens worden niet met derde partijen gedeeld.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren (indien ze onjuist of onvolledig zijn), te verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@synergics.be

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Synergics zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Synergics neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle personen die namens Synergics van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Synergics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Synergics op via info@synergics.be.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).

Wijzigingen & vragen

Synergics behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem a.u.b. van tijd tot tijd kennis van de privacyverklaring op onze website. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via bovenvermelde contactgegevens.

Met Synergics naar de Cloud... and beyond!

Synergics helpt je bedrijf of organisatie digitaal te transformeren door je medewerkers en processen naar de Cloud te brengen. Door visie, uitvoer en ondersteuning te combineren met jarenlange ervaring en een duidelijke methodologie, maken we jouw organisatie productiever en meer wendbaar en helpen we je sneller innoveren en veiliger ondernemen.

Algemeen

Bel 02/706 80 40 of laat ons je terugbellen op een gepast moment.

Sales

Rechtstreeks praten met één van onze salescollega's? Bel dan 02/400 02 90.

Support

Bezoek onze Support wanneer je (dringende) technische ondersteuning nodig hebt.

Onze oplossingen

Ontdek welke oplossingen jou in de wolken brengen.

Werken bij Synergics

Ben jij ook een Cloud hero? Kom dan voor ons werken!

Tips & Tricks

Werk slimmer en productiever met de handige tips van Synergics.